PROCES ZAKUPOWY

 1. Dodaj produkt do „Koszyka”, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”. Jeśli wybrałeś już wszystkie produkty do zakupu to przejdź do strony „Koszyka”, klikając w ikonę wózka na zakupy, w prawym górnym rogu strony. Zawartość „Koszyka” możesz jeszcze modyfikować, zmieniając ilości wybranych pozycji. Do następnego etapu przejdziesz klikając w przycisk „Przejdź do kasy”.
 2. a. Uzupełnij dane potrzebne do wysyłki zamówienia. Zaznaczając pole - "Stworzyć konto?" - możesz założyć w naszym sklepie konto.
  b. Potwierdź przypisany do konta adres wysyłki lub wprowadź nowy adres.
 3. Wpisz posiadany kod rabatowy i kliknij w ikonę „Zastosuj kupon”.
 4. Wybierz jedną z dostępnych metod dostawy. Sposoby dostawy mogą różnić się kosztem oraz czasem realizacji.
  Wszystkie wysyłki produktów marki Estella, realizujemy na nasz koszt, nawet od 1 szt. produktu - dotyczy zamówień przedpłaconych.
 5. Wybierz jedną z dostępnych form płatności.
 6. Zaakceptuj regulamin i przejdź do płatność (jeśli wybrałeś płatność przelewem, PayU lub kartą płatniczą), klikając w ikonę „Kupuję i płacę”.
 7. Twoje zamówienie zostanie przekazane do realizacji, o zmianie jego statusu będziesz informowany drogą mailową. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, zostaniesz o tym niezwłocznie powiadomiony. Jeśli zapłaciłeś już należność za zamówienie, zostanie ona niezwłocznie zwrócona w pełnej kwocie.
 8. Zamówienie zostanie bezpiecznie zapakowane i wysłane zgodnie z wybraną metodą wysyłki. Na adres mailowy otrzymasz fakturę zakupu oraz potwierdzenie wysyłki wraz z linkiem do śledzenia paczki.

ZASADY ZWROTÓW

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu zwrotu rozpoczyna się wraz z otrzymaniem zakupionego produktu.
 2. Zwrot produktu jest możliwy po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna (wzór dostępny poniżej) przed upływem 14 dni od daty doręczenia produktu. Pismo może być wysłane pocztą tradycyjną (Estella.baby - Zwrot; Dworcowa 65; 44-190 Knurów) lub pocztą elektroniczną, na adres kontakt@estella.baby, rekomendujemy jednak skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy.

  Skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy daje możliwość bezpłatnej wysyłki zwracanego produktu.

  W przypadku samodzielnej realizacji zwrotu Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu - w takim przypadku produkt, z dołączonym dowodem zakupu, należy przesłać na swój koszt na adres: Estella.baby - Zwrot; Dworcowa 65; 44-190 Knurów.
 3. Po rejestracji zwrotu przez formularz odstąpienia od umowy skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia dogodnego terminu i preferowanej formy odbioru produktu oraz sposobu zwrotu należności.
 4. Prosimy o odpowiednie zapakowanie produktu, najlepiej w oryginalne opakowanie wraz z wypełniaczami. Prawidłowe przygotowanie produktu do zwrotu leży również w interesie konsumenta.
 5. Nadanie przesyłki następuje we wcześniej ustalonym terminie i formie.
 6. Po dotarciu przesyłki do naszego magazynu następuje weryfikacja zwrotu. Zastrzegamy, że Konsument może odpowiadać za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 7. Zwrot środków następuję zgodnie z otrzymaną wcześniej dyspozycją.

FORMULARZ ZWROTU

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Nr. telefonu
Nr. dowodu zakupu
Wysyłając formularz ze zgłoszeniem wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę PPHU estella Aleksandra Nieszporek z siedzibą: 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 65. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce - Polityka prywatności.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 1. Jeśli podczas normalnego użytkowania produktu wystąpił problem, daj nam o tym znać.
 2. Najlepiej wypełniając formularz reklamacyjny poniżej lub wysyłając wiadomość na adres reklamacje@estella.baby
 3. Postaramy się skontaktować z Tobą jak najszybciej, aby ustalić źródło problemu i znaleźć jak najlepszego jego rozwiązanie:

  a. Problem dotyczy sposobu użytkowania produktu, wystarczy zdalna pomoc naszego serwisu.
  b. Uszkodzeniu ulegała cześć produktu, którą możesz bez kłopotu wymienić samodzielnie, wyślemy Ci ją jak najszybciej.
  c. Problem wymaga interwencji naszego serwisu, na nasz koszt zlecimy odbiór produktu w dogodnym dla Ciebie terminie.
 4. Prosimy o bezpieczne zapakowanie produktu, wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym, pozwoli to uniknąć ewentualnych uszkodzeń w transporcie, które mogą wydłużyć proces naprawczy.
 5. Kurier zjawi się po odbiór przesyłki w wyznaczonym terminie. Żadne inne formalności z Twojej strony nie będą wymagane.
 6. Po otrzymaniu produktu nasz serwis zajmie się usunięciem usterki, o kolejnych etap tego procesu będziesz informowany na bieżąco drogą mailową.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Nr. telefonu
Nr. dowodu zakupu
Produkt, którego dotyczy zgłoszenie:Krzesełko do karmienia PinoKrzesełko do karmienia KuKHuśtawka MaluHuśtawka Orso
Opis problemu
Wysyłając formularz ze zgłoszeniem wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę PPHU estella Aleksandra Nieszporek z siedzibą: 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 65. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce - Polityka prywatności.
 
 

GWARANCJA PRODUKTÓW MARKI ESTELLA

 1. Gwarancji udziela D4pro sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Knurowie (44-190), ul. Dworcowa 38A, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez SR w Gliwicach pod numerem: 0000449428, NIP: 9691607151, REGON: 243173413, zwana dalej Dystrybutorem.
 2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu dla Konsumentów indywidualnych lub na okres 12 miesięcy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i dla osób prawnych, które w chwili realizacji uprawnień są właścicielami oraz faktycznymi posiadaczami Produktu.
 3. Dystrybutor zapewnia prawidłowe działanie Produktu, gdy użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem i z zaleceniami instrukcji obsługi.
 4. O uznaniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz o sposobie rozpatrzenia zgłoszonego przez Konsumenta roszczenia decyduje Dział Reklamacji marki Estella. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, Dystrybutor zobowiązuje się do: - bezpłatnego usunięcia zaistniałych wad lub dostarczenia elementów niezbędnych do ich usunięcia; - w przypadku wad nieusuwalnych lub wykonania trzech kolejnych nieskutecznych napraw, do dokonania bezpłatnej wymiany Produktu na wolny od wad. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni. Usunięcie wad produktu nastąpi w terminie do 30 dni. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
 5. Jeżeli zgłoszenie gwarancyjne okaże się niezasadne, Konsument może zostać obciążony kosztami, jakie poniesie Dystrybutor (koszty odbioru i wysyłki, ekspertyza Serwisanta, etc.).
 6. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na Produkty zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskieji i w okresie gwarancyjnym użytkowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Serwis gwarancyjny będzie świadczony po przedstawieniu producentowi prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
 8. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w miejscu zakupu produktu lub przesłać je na adres mailowy reklamacje@estella.baby w możliwie najkrótszym terminie od wykrycia wady Produktu. Prawidłowe zgłoszenie reklamacji musi zawierać następujące dane: dane kontaktowe Konsumenta, numer dokumentu, data zakupu, miejsce zakupu, dane reklamowanego wyrobu – nazwa produktu oraz opis występującej wady i zdjęcie potwierdzające wystąpienie usterki.
 9. Gwarancją nie są objęte Produkty:
  • z uszkodzeniami i wadami, w wyniku których została obniżona cena Produktu;
  • z uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z zapisami w instukcji obsługi;
  • z wadami powstałymi w wyniku niewłaściwego transportu, przechowywania lub użytkowania Produktu;
  • z przebarwieniami materiałów wynikających z niewłaściwej konserwacji (niestosowanie się do instrukcji prania, używanie środków chemicznych, wystawianie Produktu na działanie promieni słonecznych);
  • w których dojdzie do naturalnego zużycia elementów, będącego wynikiem zwykłej eksploatacji;
  • z dokonywanymi zmianami konstrukcyjnymi oraz śladami samodzielnych prób naprawy Produktu.


UNIWERSALNA KARTA GWARANCYJNA

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego Estella.Baby
Opublikowany na stronie wwww.estella.baby w dniu 01.10.2019 r.


IDefinicje
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - PPHU estella Aleksandra Nieszporek. z siedzibą w Knurowie (44-190), ul. Dworcowa 65, NIP 9691267382, REGON 384342214.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.estella.baby.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
IIPostanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy Estella.Baby, dostępny pod adresem internetowym www.estella.baby prowadzony jest przez PPHU estella Aleksandra Nieszporek z siedzibą w Knurowie (44-190), ul. Dworcowa 65, NIP 9691267382, REGON 384342214.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu
IIIWymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • przeglądarki: Chrome 29+, FF28+, IE11+, Opera 17+, Safari 9+, Android Browser, iOS iPad Safari, iOS iPhone Safari;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączona obsługa plików cookies.
IVInformacje ogólne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta w języku polskim.
 5. W Sklepie sprzedawane są przedmioty nowe, nieużywane. Chyba, że w opisie produktu znajdzie się wyraźna informacja, że jest inaczej.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
V Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  • adresu e-mail;
  • imienia i nazwiska;
  • danych adresowych;
  • danych rejestrowych firmy (dotyczy Przedsiębiorcy).
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@estella.baby.
VIProcedura składania oraz realizacji Zamówienia
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  • w celu akceptacji zawartości koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
  • transakcję można sfinalizować po zalogowaniu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dostawy;
  • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość potwierdzająca złożenie Zamówienia.
 4. Nie później niż w kolejnym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia Zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przez Sprzedającego wysłana, wiadomość informująca o Zawarciu Umowy Sprzedaży, bądź anulowaniu zamówienia.
 5. Zawracie Umowy Sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzania zakupu przesłanego przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje dokument sprzedaży (faktura VAT lub faktura na klienta indywidualnego) wysyłany do Klienta drogą elektroniczną do klienta. Za datę wystawienia dokumentu sprzedaży uznaję się datę wysłania towaru.
 7. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 8. Czas realizacji Zamówienia Produktu jest każdorazowo wskazany na stronie Sklepu, przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia
 9. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 11. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 13. Informacja o kosztach dostawy umieszczona jest w regulaminie „VII. Oferowane metody dostawy oraz płatności” oraz dodatkowo widoczna jest w Koszyku podczas składania Zamówienia.
VIIOferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
  • wysyłkę kurierską po przedpłacie - zamówienia złożone do 11:00 realizujemy tego samego dnia roboczego (pn.-pt.), zamówienia złożone po 11:00 wysyłamy na następny dzień roboczy;
  • wysyłkę kurierską za pobraniem - zamówienia złożone do 11:00 realizujemy tego samego dnia roboczego (pn.-pt.), zamówienia złożone po 11:00 wysyłamy na następny dzień roboczy;
  • odbiór osobisty po przedpłacie - odbiór Produktu następuje w terminie ustalonym po kontakcie ze Sprzedającym.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określił w Sklepie.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  • płatność za pomocą PayU - dokonywana jest za pośrednictwem profesjonalnego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji;
  • płatność za pomocą Przelewy24 - dokonywana jest za pośrednictwem profesjonalnego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji;
  • płatność za pobraniem - dokonywana jest u kuriera w momencie doręczenia przesyłki z zamówionymi produktami.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
VIII Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia (opcjonalny wzór oświadczenia) przed upływem tego terminu. Pismo może być wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, rekomendujemy jednak skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy (Estella - Zwrot, ul. Dworcowa 65, 44-190 Knurów) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (opcja darmowego zwrotu jest możliwa po rejestracji zwrotu przez formularz odstąpienia od umowy);
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu;
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
IXOdpowiedzialność za wady
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe, nieużywane Produkty, chyba, że w opisie produktu znajdzie się wyraźna informacja, że jest inaczej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację można zgłosić pocztowo, faksem lub pocztą elektroniczną, rekomendujemy jednak skorzystanie z formularza reklamacyjnego.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
XGwarancja
 1. Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
XIDane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://estella.baby/polityka-prywatnosci
XIIPozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
XIIIPostanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca dopełnia wszelkich starań by usługi świadczone w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie można wykluczyć prawdopodobieństwa czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.
 5. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.
 6. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

IInformacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: estella.baby.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: PPHU estella Aleksandra Nieszporek; Dworcowa 65; 44-190 Knurów.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@estella.baby.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • prowadzenie newslettera,
  • prowadzenie systemu komentarzy,
  • obsługa zapytań przez formularz,
  • przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów,
  • realizacja zamówionych usług,
  • prezentacja oferty lub informacji.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
IIWybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
IIIHosting
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Home.pl
IVTwoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
  • kurierzy,
  • operatorzy pocztowi,
  • operatorzy płatności,
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego
 8. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.
VInformacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
VILogi Administratora
 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
VIIIstotne techniki marketingowe
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
VIIIInformacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • realizacji celów określonych powyżej w części "istotne techniki marketingowe".
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
IXZarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
XZmiany naszej polityki prywatności
 1. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych. Rozwój technologii oraz oferty Serwisu powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom.